محصولات برنج بهزاد - برنج طارم درجه یک فریدونکنار

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - بسته 10 تایی 100 کیلو

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - بسته 10 تایی 100 کیلو

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - بسته 10 تایی 100 کیلو

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

برنج طارم محلی فریدونکنار از شالیزارهای منطقه فریدونکنار می باشد و در بسته بندی های 10 کیلویی و 5 کیلویی ارائه می شود. این برنج بصورت کاملا خالص از کارخانه های شالیکوبی خارج شده و در بسته بندی های مختلف قرار گرفته است. از آنجایی که این برنج درصد نیم دانه و ناخالصی بسیار کم و ناچیری دارد نیاز به هزینه های اضافی برای بوجار و سورتینگ دیده نشده و باعث شده قیمت نهایی این برنج بسیار کاهش یابد. جالبه بدونید مصرف اکثر خانوار و اهالی منطقه شمال هم از این نوع برنج می باشد. در صورت خرید عمده هم می توانید با شماره های زیر با ما در تماس باشید.


برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو
برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو - طرح 2

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو - طرح 2

برنج طارم محلی فوق اعلا فریدونکنار از صنایع بسته بندی بهزاد است، این برنج از شالیزارهای منطقه فریدونکنار می باشد و در بسته بندی های 10 کیلویی و 5 کیلویی ارائه می شود.

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج هاشمی فوق اعلا فریدونکنار از صنایع بسته بندی بهزاد است، این برنج از شالیزارهای منطقه فریدونکنار می باشد و در بسته بندی های 10 کیلویی و 5 کیلویی ارائه می شود.


برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو
برنج عنبر بو فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج عنبر بو فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج عنبر بو فریدونکنار از صنایع بسته بندی بهزاد است، این برنج از شالیزارهای منطقه فریدونکنار می باشد و در بسته بندی های 10 کیلویی و 5 کیلویی ارائه می شود.

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج طارم محلی فوق اعلا فریدونکنار از صنایع بسته بندی بهزاد است، این برنج از شالیزارهای منطقه فریدونکنار می باشد و در بسته بندی های 10 کیلویی و 5 کیلویی ارائه می شود.


برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو
برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 5 کیلو

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 5 کیلو

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 5 کیلو

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو


برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو
برنج بینام درجه یک فریدونکنار - کشت اول - 10 کیلو

برنج بینام درجه یک فریدونکنار - کشت اول - 10 کیلو

برنج بینام درجه یک فریدونکنار - کشت اول - 10 کیلو

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو


برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو
برنج شیرودی کشت اول فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج شیرودی کشت اول فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج شیرودی کشت اول فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج شکسته لاشه طارم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج شکسته لاشه طارم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو


برنج شکسته لاشه طارم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو
برنج شکسته سر لاشه طارم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج شکسته سر لاشه طارم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

برنج شکسته سر لاشه طارم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

در صورت گرفتن قیمت عمده و سفارش تعداد می توانید از روش های زیر تماس حاصل فرمایید.