لیست قیمت برنج در کشت لند

شرح محصول

دسته

قیمت تک

قیمت عمده

1

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان   ۱,۲۰۵,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

2

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان   ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

3

نیمدانه عطری فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۷۵۵,۰۰۰ تومان   ۶۵۵,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۵۰۰,۰۰۰ تومان

4

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

5

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

6

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

ناموجود

7

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

8

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

9

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

10

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۸۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۶۹۰,۰۰۰ تومان

11

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

ناموجود

12

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۶۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۵۵۰,۰۰۰ تومان

13

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

14

برنج فجر طارم مرمری درجه یک - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج فجر

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

ناموجود

در صورت ثبت سفارش می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ