لیست قیمت برنج در کشت لند

شرح محصول

دسته

قیمت تک

قیمت عمده

1

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

350000 تومان

قیمت عمده

330000 تومان

2

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

420000 تومان

قیمت عمده

390000 تومان

3

نیمدانه عطری فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

نیمدانه

قیمت تک

260000 تومان

قیمت عمده

240000 تومان

4

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

370000 تومان

قیمت عمده

350000 تومان

5

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

450000 تومان

قیمت عمده

430000 تومان

6

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

دسته

نیمدانه

قیمت تک

275000 تومان

قیمت عمده

260000 تومان

7

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

330000 تومان

قیمت عمده

300000 تومان

8

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

370000 تومان

قیمت عمده

350000 تومان

9

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

345000 تومان

قیمت عمده

325000 تومان

10

برنج فجر طارم مرمری درجه یک - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج فجر

قیمت تک

350000 تومان

قیمت عمده

330000 تومان

11

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

370000 تومان

قیمت عمده

350000 تومان

12

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

320000 تومان

قیمت عمده

300000 تومان

13

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

360000 تومان

قیمت عمده

330000 تومان

14

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج کشت دوم

قیمت تک

450000 تومان

قیمت عمده

430000 تومان

در صورت ثبت سفارش می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ