لیست قیمت برنج در کشت لند

شرح محصول

دسته

قیمت تک

قیمت عمده

1

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۷۰,۰۰۰ تومان

2

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

3

نیمدانه عطری فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۷۹۰,۰۰۰ تومان   ۷۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۶۲۰,۰۰۰ تومان

4

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

5

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

6

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

7

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو - طرح 2

دسته

برنج طارم

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

8

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

9

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

10

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۸۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۷۵۰,۰۰۰ تومان

11

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۷۵۰,۰۰۰ تومان

12

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۶۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۵۵۰,۰۰۰ تومان

13

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

14

برنج فجر طارم مرمری درجه یک - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج فجر

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

در صورت ثبت سفارش می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ