لیست قیمت برنج در کشت لند

شرح محصول

دسته

قیمت تک

قیمت عمده

1

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان   ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۰۰,۰۰۰ تومان

2

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان   ۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

3

نیمدانه عطری فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۷۳۵,۰۰۰ تومان   ۶۸۵,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۵۰۰,۰۰۰ تومان

4

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

5

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

6

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۰۰,۰۰۰ تومان

7

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو - طرح 2

دسته

برنج طارم

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۹۰۰,۰۰۰ تومان

8

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

9

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۰۰,۰۰۰ تومان

10

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۸۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۷۵۰,۰۰۰ تومان

11

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۷۵۰,۰۰۰ تومان

12

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۶۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۵۵۰,۰۰۰ تومان

13

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

14

برنج فجر طارم مرمری درجه یک - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج فجر

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

در صورت ثبت سفارش می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ