لیست قیمت برنج در کشت لند

شرح محصول

دسته

قیمت تک

قیمت عمده

1

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۴۰,۰۰۰ تومان

2

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

3

نیمدانه عطری فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

4

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

5

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

۷۰۰,۰۰۰ تومان   ۶۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۶۰۰,۰۰۰ تومان

6

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۵۰,۰۰۰ تومان

7

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو - طرح 2

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۵۰,۰۰۰ تومان

8

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۸۰,۰۰۰ تومان

9

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۵۰,۰۰۰ تومان

10

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۶۹۰,۰۰۰ تومان   ۶۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۵۲۰,۰۰۰ تومان

11

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

۶۸۰,۰۰۰ تومان   ۶۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۶۰۰,۰۰۰ تومان

12

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۵۲۰,۰۰۰ تومان   ۴۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۴۲۰,۰۰۰ تومان

13

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۹۵۰,۰۰۰ تومان

14

برنج فجر طارم مرمری درجه یک - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج فجر

قیمت تک

۷۲۰,۰۰۰ تومان   ۷۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۶۵۰,۰۰۰ تومان

در صورت ثبت سفارش می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ