لیست قیمت برنج در کشت لند

شرح محصول

دسته

قیمت تک

قیمت عمده

1

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

325000 تومان

قیمت عمده

308000 تومان

2

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

350000 تومان

قیمت عمده

320000 تومان

3

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

410000 تومان

قیمت عمده

380000 تومان

4

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

230000 تومان

قیمت عمده

199000 تومان

5

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

300000 تومان

قیمت عمده

270000 تومان

6

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

350000 تومان

قیمت عمده

320000 تومان

7

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

310000 تومان

قیمت عمده

280000 تومان

8

برنج فجر طارم مرمری درجه یک - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج فجر

قیمت تک

320000 تومان

قیمت عمده

290000 تومان

9

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

350000 تومان

قیمت عمده

320000 تومان

10

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

300000 تومان

قیمت عمده

270000 تومان

11

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

350000 تومان

قیمت عمده

320000 تومان

12

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج کشت دوم

قیمت تک

400000 تومان

قیمت عمده

370000 تومان

در صورت ثبت سفارش می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ