لیست قیمت برنج در کشت لند

شرح محصول

دسته

قیمت تک

قیمت عمده

1

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

2

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان   ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

3

نیمدانه عطری فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۶۱۰,۰۰۰ تومان   ۵۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۴۸۰,۰۰۰ تومان

4

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

5

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

6

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

7

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو - طرح 2

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

8

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

9

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

10

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۸۲۰,۰۰۰ تومان   ۷۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۷۱۰,۰۰۰ تومان

11

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

۹۰۰,۰۰۰ تومان   ۸۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۸۰۰,۰۰۰ تومان

12

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

۶۲۰,۰۰۰ تومان   ۵۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۵۲۰,۰۰۰ تومان

13

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

14

برنج فجر طارم مرمری درجه یک - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج فجر

قیمت تک

ناموجود

قیمت عمده

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

در صورت ثبت سفارش می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ