لیست قیمت برنج در کشت لند

شرح محصول

دسته

قیمت تک

قیمت عمده

1

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

470000 تومان

قیمت عمده

440000 تومان

2

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

590000 تومان

قیمت عمده

550000 تومان

3

نیمدانه عطری فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو

دسته

نیمدانه

قیمت تک

300000 تومان

قیمت عمده

270000 تومان

4

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

490000 تومان

قیمت عمده

450000 تومان

5

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج بینام

قیمت تک

600000 تومان

قیمت عمده

550000 تومان

6

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

دسته

نیمدانه

قیمت تک

330000 تومان

قیمت عمده

300000 تومان

7

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

410000 تومان

قیمت عمده

370000 تومان

8

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

490000 تومان

قیمت عمده

450000 تومان

9

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

420000 تومان

قیمت عمده

380000 تومان

10

برنج فجر طارم مرمری درجه یک - برنج خان - 10 کیلو

دسته

برنج فجر

قیمت تک

460000 تومان

قیمت عمده

420000 تومان

11

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج طارم

قیمت تک

490000 تومان

قیمت عمده

450000 تومان

12

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج شیرودی

قیمت تک

410000 تومان

قیمت عمده

370000 تومان

13

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج هاشمی

قیمت تک

490000 تومان

قیمت عمده

450000 تومان

14

برنج امرالهی (بینام) کشت دوم فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

دسته

برنج کشت دوم

قیمت تک

600000 تومان

قیمت عمده

550000 تومان

در صورت ثبت سفارش می توانید از راه های زیر اقدام نمایید.

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ