لیست قیمت عمده برنج

محصول الک نشده الک شده
برنج طارم محلی (دست چین) 42240 تومان 44000 تومان
برنج کشت دوم 54880 تومان 56000 تومان
نیمدانه عطری 25123 تومان 25900 تومان
محصول الک نشده الک شده
برنج شیرودی 35550 تومان 39500 تومان
برنج طارم محلی 41850 تومان 46500 تومان
برنج هاشمی 41850 تومان 46500 تومان
برنج کشت دوم 50850 تومان 56500 تومان
برنج فجر 40050 تومان 44500 تومان
محصول الک نشده الک شده
برنج شیرودی 34650 تومان 38500 تومان
نیمدانه عطری 32000 تومان 32000 تومان
برنج طارم محلی 44160 تومان 48000 تومان
برنج هاشمی 44160 تومان 48000 تومان
نیمدانه اعلا 28000 تومان 28000 تومان
لاشه سرگل 34200 تومان 38000 تومان
محصول الک نشده الک شده

پر فروش ترین ها

فروش ویژه
%10
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%16
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%7
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو ...

۶۳۰,۰۰۰ تومان   ۵۹۵,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%4
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو ...

۵۳۰,۰۰۰ تومان   ۵۱۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%9
  ارسال رایگان

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو ...

۳۸۰,۰۰۰ تومان   ۳۵۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%1
  ارسال رایگان

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۴۳۰,۰۰۰ تومان   ۴۲۵,۰۰۰ تومان

%5
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۵۲۰,۰۰۰ تومان   ۴۹۵,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو ...

۴۴۰,۰۰۰ تومان   ۴۱۵,۰۰۰ تومان

%6
  ارسال رایگان
%3
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - برنج خان - 20 کیلو ...

۶۲۰,۰۰۰ تومان   ۶۰۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%4
  ارسال رایگان

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو ...

۵۳۰,۰۰۰ تومان   ۵۱۰,۰۰۰ تومان

%3
  ارسال رایگان

برنج فجر فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۴۹۰,۰۰۰ تومان   ۴۷۵,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%7
  ارسال رایگان

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو ...

۴۴۰,۰۰۰ تومان   ۴۱۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%10
  ارسال رایگان

برنج فجر طارم مرمری ممتاز - برنج خان - 5 کیلو ...

۲۴۵,۰۰۰ تومان   ۲۲۴,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

تازه ترین مطالب ما

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ