لیست قیمت عمده برنج

محصول الک نشده الک شده
برنج طارم محلی (دست چین) 110400 تومان 115000 تومان
برنج کشت دوم 137200 تومان 140000 تومان
نیمدانه عطری 48500 تومان 50000 تومان
محصول الک نشده الک شده
برنج طارم محلی 103500 تومان 115000 تومان
برنج هاشمی 103500 تومان 115000 تومان
برنج کشت دوم 124200 تومان 138000 تومان
محصول الک نشده الک شده
برنج شیرودی 74700 تومان 83000 تومان
نیمدانه عطری 55000 تومان 55000 تومان
برنج طارم محلی 116840 تومان 127000 تومان
برنج هاشمی 105800 تومان 115000 تومان
نیمدانه اعلا 39500 تومان 39500 تومان
لاشه سرگل 67500 تومان 75000 تومان
محصول الک نشده الک شده

پر فروش ترین ها

فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو ...

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%14
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%13
  ارسال رایگان

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو ...

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان   ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%9
  ارسال رایگان

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو ...

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%7
  ارسال رایگان

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو ...

۶۲۰,۰۰۰ تومان   ۵۸۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%12
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو ...

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

%7
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو ...

۸۲۰,۰۰۰ تومان   ۷۸۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو ...

۹۰۰,۰۰۰ تومان   ۸۶۰,۰۰۰ تومان

%3
  ارسال رایگان
%11
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - برنج خان - 20 کیلو ...

۹۳۰,۰۰۰ تومان   ۸۳۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو ...

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

تازه ترین مطالب ما

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ