لیست قیمت عمده برنج

محصول الک نشده الک شده
برنج طارم محلی (دست چین) 94080 تومان 98000 تومان
برنج کشت دوم 103880 تومان 106000 تومان
محصول الک نشده الک شده
برنج شیرودی 56700 تومان 63000 تومان
برنج طارم محلی 89100 تومان 99000 تومان
برنج هاشمی 89100 تومان 99000 تومان
برنج کشت دوم 98100 تومان 109000 تومان
محصول الک نشده الک شده
برنج شیرودی 56700 تومان 63000 تومان
نیمدانه عطری 45000 تومان 45000 تومان
برنج طارم محلی 91080 تومان 99000 تومان
برنج هاشمی 91080 تومان 99000 تومان
نیمدانه اعلا 35500 تومان 35500 تومان
لاشه سرگل 53100 تومان 59000 تومان
محصول الک نشده الک شده

پر فروش ترین ها

فروش ویژه
%7
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو ...

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان

برنج کشت دوم فریدونکنار - برنج کشت لند - 10 کیلو ...

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

%6
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%9
  ارسال رایگان

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو ...

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو ...

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو ...

۵۲۰,۰۰۰ تومان   ۴۸۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۷۰۰,۰۰۰ تومان   ۶۶۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%3
  ارسال رایگان

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو ...

۶۸۰,۰۰۰ تومان   ۶۶۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%11
  ارسال رایگان

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو ...

۶۹۰,۰۰۰ تومان   ۶۲۰,۰۰۰ تومان

%5
  ارسال رایگان
%7
  ارسال رایگان
%9
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - برنج خان - 20 کیلو ...

۸۲۰,۰۰۰ تومان   ۷۵۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%3
  ارسال رایگان
%6
  ارسال رایگان

برنج قهوه ای فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو ...

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان   ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%9
  ارسال رایگان

برنج فجر طارم مرمری ممتاز - برنج خان - 5 کیلو ...

۳۷۵,۰۰۰ تومان   ۳۴۵,۰۰۰ تومان

تازه ترین مطالب ما

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ