خانه / فروشندگان / برنج شیرودی

مطالب مرتبط

برنج شیرودی چیست؟
برنج شیرودی چیست؟

برنج شیرودی نخستین بار در استان مازندران کشت و برداشت شده و امروزه بیشتر در شهرستان های بهشهر،نکا مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع از برنج بیشتر در مناطق سردسیر و کوهستانی شمال و در مناطقی که کیفیت آب و خاک آنها بسیار پایین است، کشت می شود. علی رغم این خصوصیات محصول فراوان و باکیفبت …

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
چرا برنج شیرودی پر فروش است؟
چرا برنج شیرودی پر فروش است؟

برنج استخوانی شیرودی یا برنج شیرودی، که از انواع برنج پرمحصول می باشد، برنجی است که در نواحی شمالی کشور کشت می شود، که بازده بسیار خوبی دارد .در هر شاخه این برنج چندین خوشه و درهر خوشه هزاران دانه نهفته است. به همین دلیل یک برنج پرمحصول و خوب شناخته میشود. ویژگی کوتاه از …

سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹