خانه / فروشندگان / برنج کشت اول
فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

۳۰۰,۰۰۰ تومان   ۲۸۵,۰۰۰ تومان

برنج فجر فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

۲۶۹,۰۰۰ تومان   ۲۵۹,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%8

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

۳۴۵,۰۰۰ تومان   ۳۱۹,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%3

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

۲۹۰,۰۰۰ تومان   ۲۸۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%3

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

۳۵۵,۰۰۰ تومان   ۳۴۵,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان

مطالب مرتبط