خانه / فروشندگان / برنج طارم
%4
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%4
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%7
  ارسال رایگان

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو ...

۲۱۰,۰۰۰ تومان   ۱۹۶,۰۰۰ تومان

%6
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - برنج خان - 20 کیلو ...

۳۶۶,۰۰۰ تومان   ۳۴۶,۰۰۰ تومان

%3
  ارسال رایگان

برنج دودی هیزمی سنتی - برنج خان - 5 کیلو ...

۱۹۱,۰۰۰ تومان   ۱۸۵,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%5
  ارسال رایگان

برنج دودی طارم محلی - برنج دهفری - 5 کیلو ...

۲۲۲,۰۰۰ تومان   ۲۱۱,۰۰۰ تومان

%7
  ارسال رایگان

برنج قهوه ای فریدونکنار - برنج خان - 10 کیلو ...

۳۵۶,۰۰۰ تومان   ۳۳۱,۰۰۰ تومان

%7
  ارسال رایگان

مطالب مرتبط