شرکت برنجکده سبز کناره

درباره ما

شرکت برنجکده سبز کناره

تصاویر

ثبت سفارش

لیست محصولات

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

۲۹۰,۰۰۰ تومان   ۲۷۹,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

۲۸۷,۰۰۰ تومان   ۲۶۵,۰۰۰ تومان

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

۱۸۵,۰۰۰ تومان   ۱۷۹,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

۲۸۷,۰۰۰ تومان   ۲۶۵,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - برنج خان - 20 کیلو

۲۸۶,۰۰۰ تومان   ۲۶۴,۰۰۰ تومان

%9
  ارسال رایگان

برنج لاشه صدری کشت دوم - برنج خان - 10 کیلو

۲۱۷,۰۰۰ تومان   ۱۹۹,۰۰۰ تومان

%7
  ارسال رایگان

برنج دودی هیزمی سنتی - برنج خان - 5 کیلو

۱۶۲,۵۰۰ تومان   ۱۵۲,۵۰۰ تومان

%5
  ارسال رایگان

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

۲۰۲,۰۰۰ تومان   ۱۹۲,۰۰۰ تومان

%6
  ارسال رایگان

برنج لاشه - برنج خان - 10 کیلو

۱۸۷,۰۰۰ تومان   ۱۷۷,۰۰۰ تومان

%6
  ارسال رایگان
%6
  ارسال رایگان

برنج کشت دوم سبزکناره - برنج خان - 10 کیلو

۲۷۷,۰۰۰ تومان   ۲۶۲,۰۰۰ تومان

%6
  ارسال رایگان
%9
  ارسال رایگان

برنج فجر طارم مرمری ممتاز - برنج خان - 10 کیلو

۲۲۷,۰۰۰ تومان   ۲۰۹,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - آشی برنجکده - برنج خان - 20 کیلو

۲۸۶,۰۰۰ تومان   ۲۶۴,۰۰۰ تومان

%4
  ارسال رایگان

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

۱۶۷,۰۰۰ تومان   ۱۶۱,۰۰۰ تومان

برنج فجر سبز کناره - برنج خان - 20 کیلو

۴۴۰,۰۰۰ تومان   ۴۱۸,۰۰۰ تومان