شرکت برنجکده سبز کناره

درباره ما

شرکت برنجکده سبز کناره

تصاویر

ثبت سفارش

لیست محصولات

%4
  ارسال رایگان

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو

۳۰۷,۰۰۰ تومان   ۲۹۶,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو

۲۸۷,۰۰۰ تومان   ۲۶۵,۰۰۰ تومان

%10
  ارسال رایگان

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو

۲۲۶,۰۰۰ تومان   ۲۰۶,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو

۲۸۷,۰۰۰ تومان   ۲۶۵,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - برنج خان - 20 کیلو

۲۸۶,۰۰۰ تومان   ۲۶۴,۰۰۰ تومان

%9
  ارسال رایگان

برنج لاشه صدری کشت دوم - برنج خان - 10 کیلو

۲۱۷,۰۰۰ تومان   ۱۹۹,۰۰۰ تومان

%7
  ارسال رایگان

برنج دودی هیزمی سنتی - برنج خان - 5 کیلو

۱۶۲,۵۰۰ تومان   ۱۵۲,۵۰۰ تومان

%5
  ارسال رایگان

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو

۲۰۲,۰۰۰ تومان   ۱۹۲,۰۰۰ تومان

%6
  ارسال رایگان

برنج لاشه - برنج خان - 10 کیلو

۱۸۷,۰۰۰ تومان   ۱۷۷,۰۰۰ تومان

%6
  ارسال رایگان
%4
  ارسال رایگان
%6
  ارسال رایگان
%9
  ارسال رایگان

برنج فجر طارم مرمری ممتاز - برنج خان - 10 کیلو

۲۲۷,۰۰۰ تومان   ۲۰۹,۰۰۰ تومان

%8
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - آشی برنجکده - برنج خان - 20 کیلو

۲۸۶,۰۰۰ تومان   ۲۶۴,۰۰۰ تومان

%4
  ارسال رایگان

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو

۱۶۷,۰۰۰ تومان   ۱۶۱,۰۰۰ تومان