برنج بهزاد

برنج بهزاد

درباره ما

صنایع بسته بندی بهزاد واحدي تجاري فعال در حوزه مواد غذايي بخصوص انواع برنج ايراني ميباشد، سابقه اين واحد از كسب و كاري سنتي و خانوادگي نشاّت ميگيرد كه با دريافت گواهي نامه ثبت برند بهزاد در سال 91 و اضافه نمودن دستگاه هاي مدرن در صنايع تبديلي برنج مانند دستگاه هاي كالر سورتر و بسته بندي اتوماتيك و افزودن ظرفيت به شكلي نوين در حال فعاليت است.

تصاویر

لیست محصولات

فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال   ۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال

فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان
فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان
فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان

برنج بینام درجه یک فریدونکنار - کشت اول - 10 کیلو

۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال   ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال

فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان
فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان
فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال   ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال

فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان
فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال   ۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال

فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان
فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان

برنج دودی هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 5 کیلو

۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال   ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان

برنج عنبر بو فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال   ۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال

فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان

برنج فجر فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال   ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان
فروش ویژه
جدید
  ارسال رایگان